Širitev Unije: počasen napredek Turčije in status kandidatke Črni gori

Blogato| 9. 3. 2011 | Ni komentarjev

print
http://www.europarl.europa.eu/sl/pressroom/content/20110309IPR15162/html/%C5%A0iritev-Unije-po%C4%8Dasen-napredek-Tur%C4%8Dije-in-status-kandidatke-%C4%8Crni-gori

ž