Poslanci sprejeli oceno proračuna Parlamenta za leto 2012

Blogato| 6. 4. 2011 | Ni komentarjev

print
http://www.europarl.europa.eu/sl/pressroom/content/20110406IPR17116/html/Poslanci-sprejeli-oceno-prora%C4%8Duna-Parlamenta-za-leto-2012

ž