Podnebni vrh: EU naj vztraja pri Kjotskem protokolu

Blogato| 17. 11. 2011 | Ni komentarjev

print
http://www.europarl.europa.eu/sl/pressroom/content/20111116IPR31604/html/Podnebni-vrh-EU-naj-vztraja-pri-Kjotskem-protokolu

ž