Zelena luč za vstop Hrvaške v EU

Blogato| 2. 12. 2011 | Ni komentarjev

print
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/pressroom/content/20111201IPR32926/html/Zelena-lu%C4%8D-za-vstop-Hrva%C5%A1ke-v-EU

ž