Decembersko zasedanje Evropskega parlamenta: evroobmočje, podnebne spremembe, novi poslanci

Blogato| 13. 12. 2011 | Ni komentarjev

print
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/pressroom/content/20111212IPR33794/html/Za%C4%8Detek-zasedanja-evroobmo%C4%8Dje-podnebne-spremembe-novi-poslanci

ž