Bill Gates: “Evropa bo tista, ki bo odločala o usodi pomoči potrebnih.”

Blogato| 2. 2. 2012 | Ni komentarjev

print
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/content/20120120STO35896/html/Bill-Gates-Evropa-bo-tista-ki-bo-odlo%C4%8Dala-o-usodi-pomo%C4%8Di-potrebnih.

ž