Kako čim več ljudem zagotoviti čisto pitno vodo?

Blogato| 13. 3. 2012 | Ni komentarjev

print
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/content/20120309STO40292/html/Kako-%C4%8Dim-ve%C4%8D-ljudem-zagotoviti-%C4%8Disto-pitno-vodo

ž