Nad brezposelnost mladih z Evropskim socialnim skladom

Blogato| 26. 4. 2013 | Ni komentarjev

print
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/content/20130419STO07453/html/Nad-brezposelnost-mladih-z-Evropskim-socialnim-skladom

ž