Vajgl na zasedanju Evropskega parlament razpravljal o napredku Makedonije in Srbije

AFET, EU parlament, Govori v EP, Makedonija, Zunanja politika| 28. 11. 2018 | Ni komentarjev

print
Evropski parlament je na dvodnevnem zasedanju v Bruslju obravnaval tudi predloga poročil o napredku za leto 2018 za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in Srbijo. Ivo Vajgl (ALDE/ DeSUS) je kot poročevalec Evropskega parlamenta za Makedonijo predstavil poročilo o njenem napredku in razpravljal o poročilu o napredku za Srbijo. Evropski parlament bo o poročilih odločal jutri.

Vajgl je v svojem govoru povedal: „Članstvo Makedonije v Evropski uniji, ko bodo za to izpolnjeni pogoji, in ko bodo izpolnjene naše obljube tej državi, ki je bila predolgo v čakalnici, bo zagotovilo najbolj zanesljivo prihodnost državi, sedanjim in bodočim generacijam njenih državljanov in bo hkrati konkreten prispevek k stabilnosti, varnosti in napredku celotne regije Jugovzhodne Evrope.

Pot Makedonije do današnjega trenutka je bila strma, lahko pa ugotovimo, da je v državi prevladala demokratična volja ljudi, kreativno in odgovorno odzivanje politike, ki je izbrala poti sporazumevanja, vzpostavljanja ravnovesja v večnacionalni skupnosti, iskanja zaveznikov v mednarodni skupnosti in novih poti za krepitev plodnih in prijateljskih odnosov s sosednjimi državami.

V resoluciji, ki jo danes obravnavamo, je zato poudarjena konstruktivna vloga državnikov Makedonije, Grčije in Bolgarije, ki so postavili ob stran podedovane probleme iz preteklosti in se sporazumeli o skupnih interesih v prihodnosti.

Vlado in parlament v Skopju čakajo zahtevne naloge: najprej uresničenje dogovorjenega z grško vlado o spremembi ustave in s tem povezano premostitvijo dolgoletnega spora o imenu, nato pa zahtevno delo na reformah, ki bodo pogoj za začetek pogajanj o prihodnjem članstvu države v EU. Upam in verjamem, da že v naslednjem letu junija. Za vse to bo potrebno ustvariti demokratično, vključujoče vzdušje v državi, sodelovanje vseh političnih strank, civilne družbe in državnih institucij.

V skladu s sprejetimi obvezami bo morala država posodobiti zakonodajne postopke, sodstvo, zagotoviti spoštovanje vladavine prava, odpiranje prostora za resnično svobodne in pluralne medije, zaščito novinarjev pred pritiski in nasiljem, učinkovitejši boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Potrebne bodo sistemske spremembe v gospodarstvu, izboljšava poslovnega okolja, izvrševanja pogodb, uvedba kontrole in preglednosti podatkov v zvezi z javnimi naročili, državno pomočjo in uporabo sredstev Evropske unije in podobno.

V resoluciji je, med drugim, opažen napor vlade da bi izboljšala življenjske razmere mladih in okrepila njihovo sodelovanje pri sprejemanju odločitev v politiki. Vladi je namenjen tudi poziv naj celovito rešuje problem dolgotrajne nezaposlenosti žensk. Pomembno je stalno in transparentno izpolnjevanje obvez iz Ohridskega sporazuma in celovito spoštovanje pravic in zaščite vseh narodnostnih in drugih družbenih manjšin.

Spoštovani,

Makedonija je prišla, po dolgih letih negotovosti, političnih kriz do položaja, ko si lahko z lastnimi močmi in po svoji volji utre pot v bolj obetavno prihodnost, kot članica Evropske unije in zveze NATO. To je pot iz zapletene zgodovine, na Balkanu pogosto začinjene z nasiljem, vojnami in spori, v prihodnost vzajemnosti in skupne odgovornosti. Prav je, da se v državi zagotovi popolna neodvisnost in funkcionalnost pravosodja, ki preiskuje in sankcionira nepravilnosti in kršitve zakonov iz preteklosti. Žal je v te postopke na nerazumljiv in nesprejemljiv način posegla madžarska oblast. Več o tem govori resolucija in amandmaji, ki so jih predložile različne stranke v našem parlamentu.

Zdi se mi primerno, da na tem mestu poudarim, da je Makedonija kot potencialna kandidatka za članstvo v EU, vseskozi uživala podporo Evropskega parlamenta, in da lahko s to podporo računa tudi v prihodnje. Mislim da je prav, da izpostavim tudi napor Komisije, komisarja Johannesa Hahna in njegove ekipe, ki je, tudi v sodelovanju s tem parlamentom, vztrajno iskal in našel način za reševanje zapletenih notranje političnih protislovij, ki so ovirala napredek Makedonije proti članstvu v EU.

Za izredno konstruktivno in vsebinsko sodelovanje se zahvaljujem tudi vsem poročevalcem v senci.

Vajgl, ki je obenem tudi poročevalec v senci za skupino Alde za Srbijo, je sodeloval v plenarni razpravi o poročilu o napredku Srbije za leto 2018. Povedal je:

Spoštovani,

zahvaljujem se za vestno in kvalitetno delo, ki ga je opravil poročevalec gospod David McAllister. V imenu skupine ALDE lahko zagotovim, da podpiramo vključevanje Srbije v Evropsko unijo in izražam zadovoljstvo nad dosedanjim potekom pogajanj o prilagoditvi zakonodaje, ki bodo to omogočili.

Kot poročevalec v senci pa bi želel izpostaviti tudi nekaj kritičnih pripomb: Srbija bo morala storiti več za spoštovanje vladavine prava, za vzpostavitev resnično pluralnih, demokratičnih odnosov v svojem parlamentu in spoštovanje opozicije in njene vloge, zagotavljanje svobode medijev, ki je resno ogrožena, varnosti in integritete novinarjev, posebej raziskovalnih, tistih, ki so kritični do vlade.

Potreben je višji nivo kulture komuniciranja, odprava sovražnega govora, tako v domači rabi kot v mednarodnem komuniciranju Srbije s sosedi.

Takšna in samo takšna Srbija bo dobrodošla članica Unije v prihodnje

ž