Vajgl: ‘Nepravedno je da Hrvatska u EU uđe 10 godina nakon Slovenije’

Kliping| 30. 1. 2011 | Ni komentarjev

print
http://www.jutarnji.hr/vajgl–nepravedno-je-da-hrvatska-u-eu–ude-10-godina-nakon-slovenije/921375/

ž