Pogledi Slovenije iz Celovca o dvojezičnih napisih na avstrijskem Koroškem

Kliping| 8. 4. 2011 | Ni komentarjev

print
http://tvslo.si/#ava2.101945993;;

ž