Ivo Vajgl: “Turčija je velik nedovršen evropski projekt”

Kliping| 6. 10. 2011 | Ni komentarjev

print
http://www.slomedia.it/ivo-vajgl-turcija-je-velik-nedovrsen-evropski-projekt/2

ž