Bivši slovenski ministar Vajgl: ‘Hrvatska mora poštovati dogovor o Ljubljanskoj banci’

Kliping| 12. 10. 2012 | Ni komentarjev

print
http://www.jutarnji.hr/bivsi-slovenski-ministar-vajgl—hrvatska-mora-postovati-dogovor-o-ljubljanskoj-banci-/1059225/

ž