“Prav bi bilo, da v Sloveniji razmislimo o zatočišču za Snowdna”

Kliping| 3. 7. 2013 | Ni komentarjev

print
http://www.rtvslo.si/svet/prav-bi-bilo-da-v-sloveniji-razmislimo-o-zatociscu-za-snowdna/312355

ž