Tako je bilo tudi v času nacizma

Kliping| 5. 7. 2013 | Ni komentarjev

print
http://webklip.kliping.si/stream/pdf?id_user=11612&id_article=7651343

ž