Evropski poslanci iz Slovenije za čimprejšnji začetek dela nove komisije

Kliping| 5. 2. 2010 | Ni komentarjev

print
http://www.dnevnik.si/novice/eu/1042335579

ž