NSKS predlaga razpustitev organizacije

Kliping| 10. 3. 2010 | Ni komentarjev

print
http://www.dnevnik.si/novice/svet/1042343766

ž