Vajgl: Referendum potrdil, da je Slovenija potrebovala pomoč tretjega

Kliping| 7. 6. 2010 | Ni komentarjev

print
http://www.rtvslo.si/evropska-unija/barroso-veselimo-se-koncne-odlocitve-o-mejnem-sporu/231905

ž