EP opozoril na slabšanje stanja človekovih pravic

Človekove pravice, EU parlament, Novice, Zunanja politika| 12. 4. 2017 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl (ALDE/ DeSUS) je eden izmed predlagateljev politične skupine ALDE, ki je skupaj z evropskimi poslanci političnih skupin PPE, S&D, ECR in Zelenih/ ESZ pred časom vložila predlog skupne resolucije Evropskega parlamenta o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017. Evropski poslanke in poslanci so resolucijo sprejeli na plenarnem zasedanju 16. marca.

Resolucija Evropskega parlamenta vključuje več sklepov, v katerih so zajeta področja delovanja in organizacije Sveta OZN za človekove pravice ter tematske prednostne naloge EU. Evropski parlament izraža veliko zaskrbljenost zaradi vse slabšega stanja na področju človekovih pravic in zaradi njihovega kršenja v Belorusiji, Burundiju, Demokratični ljudski republiki Koreji, Demokratični republiki Kongo, gruzijskih regijah Abhazija in Južna Osetija, v Burmi, na zasedenem palestinskem območju, v Južnem Sudanu, Siriji, Ukrajini in Jemnu.

Ob upoštevanju Ustanovne listine OZN in deklaracij in resolucij OZN s področja človekovih pravic kot tudi Evropske konvencije o človekovih pravicah, Evropske socialne listine ter Listine EU o temeljnih pravicah,  prejšnjih resolucij o kršenju človekovih pravic, Pogodbe o Evropski uniji in letnega poročila Sveta za človekove pravice za leto 2015, temelji resolucija na izhodišču, da sta spodbujanje in varstvo univerzalnosti človekovih pravic del etičnega in pravnega reda Evropske unije ter eden od temeljev evropske enotnosti in integritete.

Predlagatelji so poudarili, da bi bilo treba načelo spoštovanja človekovih pravic vključiti v vse politike EU, in da je EU pri spodbujanju in varstvu človekovih pravic odločno zavezana multilaterizmu in OZN. Navajajo tudi, da redna zasedanja Sveta za človekove pravice, imenovanje posebnih poročevalcev, mehanizem splošnega rednega pregleda in posebni postopek za obravnavo razmer v posameznih državah ali posamezne teme prispevajo k spodbujanju in spoštovanju človekovih pravic, demokracije in načela pravne države.

V resoluciji so predlagatelji izpostavili tudi, da je treba bolje uskladiti in okrepiti sodelovanje EU in njenih držav članic s Svetom OZN za človekove pravice in znotraj njega, pa tudi z drugimi organi OZN, da bi se v politiki EU na področju človekovih pravic bolje upoštevala in izvajala priporočila Sveta za človekove pravice, in sicer zaradi tega, ker se delegacije EU na zasedanjih Sveta za človekove pravice prevečkrat zadovoljijo s tem, da na zasedanjih predstavijo svoje prednostne naloge, ne da bi pri tem upoštevale delo OZN in Sveta za človekove pravice na področju človekovih pravic.

Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani bo resolucijo posredoval Svetu, Komisiji, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom držav članic, varnostnemu svetu OZN, generalnemu sekretarju OZN, predsedniku 71. generalne skupščine OZN, predsedniku Sveta OZN za človekove pravice, visokemu komisarju OZN za človekove pravice in generalnemu sekretarju parlamentarne skupščine Sveta Evrope.

ž