O aktivnem staranju in medgeneracijskem pristopu

Novice, sociala, Starejši| 27. 4. 2017 | Ni komentarjev

print
V Evropskem parlamentu v Bruslju je danes potekal delovni zajtrk z naslovom »Ocenjevanje okvirnega sporazuma o aktivnem staranju in medgeneracijskem pristopu«, ki ga je gostil evropski poslanec Ivo Vajgl (ALDE/ DeSUS) skupaj s kolegom evropskim poslancem Heinzom K. Beckerjem (EPP, Avstrija). Dogodek je zaznamoval peto obletnico evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami (2012) in evropski dan medgeneracijske solidarnosti (29. april).

V uvodnem nagovoru je evropski poslanec Ivo Vajgl izpostavil pomembnost medgeneracijske solidarnosti in potrebe, da upokojenci ostanejo vključeni v družbo skozi mentorstvo mladim, ki prihajajo na trg dela. Ob tem je poudaril ključno vlogo, ki jo mora imeti medgeneracijsko sodelovanje pri izgradnji in vzdrževanju miru.

Udeleženci so ugotovili, da je sporazum o aktivnem staranju in medgeneracijskem pristopu prava pot za ustvarjanje trgov dela, ki ne izključujejo starejših delavcev, medtem ko spoštujejo načela sodelovanja med generacijami. Poudarili so, da je to ključnega pomena za ozaveščanje javnosti o pomenu medgeneracijskega sodelovanja. Kljub temu, da so bili nekateri cilji v EU doseženi v zadnjih petih letih, je še vedno veliko izzivov, ki jih je treba obravnavati v bližnji prihodnosti.

Med drugim so bili predstavljeni tudi glavni elementi okvirnega sporazuma o aktivnem staranju in medgeneracijskem pristopu, ki so ga evropski socialni partnerji podpisali pred devetimi meseci. Zavezali so se, da se bo izvajanje okvirnega sporazuma v treh letih implementiralo v področja demografije, zdravja in varnosti, spretnosti in upravljanja usposobljenosti, organizacije dela in medgeneracijskega pristopa.

Udeleženci so razpravljali o aktivnostih, ki lahko pomagajo pri upoštevanju potreb različnih starostnih skupin in medgeneracijske solidarnosti. Med drugim so izpostavili tudi načine, kako lahko institucije podpirajo aktivno staranje in medgeneracijsko solidarnost. Evropska unija in tudi države članice imajo namreč ključno vlogo pri ustvarjanju spodbujanja aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Na voljo je veliko orodij za spodbujanje aktivnega staranja: z evropskim usklajevanjem preko evropskega semestra, s strategijo Nova znanja in spretnosti, z vrednotenjem pravnega reda na področju zdravja pri delu in varnosti, s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada in drugih skladov. Ob tem se porajajo vprašanja, kakšno vlogo bodo pri tem prizadevanju imele institucije EU in države članice, kako se bo aktivno staranje prileglo v okvir evropskega stebra za socialne pravice.

Izpostavljene so bile tudi dobre prakse medgeneracijskega povezovanja učenja in dela na trgu.

Dogodek, ki ga je finančno podprla tudi politična skupina ALDE (Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo v Evropskem parlamentu), je potekal v okviru aktivnosti medskupine o aktivnem staranju in medgeneracijski solidarnosti, katere člana sta tudi oba evropska poslanca.

ž