Letalski sporazum EU – Maroko ne sme vključevati Zahodne Sahare

EU parlament, Novice, Zahodna Sahara, Zunanja politika| 24. 10. 2017 | Ni komentarjev

print
Člani in članice medskupine za Zahodno Saharo v Evropskem parlamentu, med njimi tudi Ivo Vajgl kot eden od njenih podpredsednikov, so danes pred glasovanjem na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v sporočilu za javnost opozorili na predlog sklepa o sklenitvi “Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani, v imenu Unije”.

Predsednik skupine Jytte Guteland (S&D) ter podpredsedniki Bodil Valero (Zeleni/EFA), Paloma López Bermejo (GUE/ NGL) in Ivo Vajgl (ALDE) vztrajajo na jasnem zagotovilu Komisije, da se bo ta sporazum uporabljal izključno na mednarodno priznanem ozemlju Kraljevine Maroko, ne pa tudi na ozemljih Zahodne Sahare, ki jih že od leta 1975 okupira Maroko.

Izključitev tega dela ozemlja iz sporazuma bi bila po prepričanju evropskih poslancev – podpisnikov izjave dosledno v skladu z odločitvijo Sodišča Evropske unije, ki je na podlagi tožbe Fronte Polisario zoper Svet EU decembra leta 2016 razsodilo, da je ozemlje Zahodne Sahare ločeno od Maroka in da uporaba kakršnegakoli sporazuma med Marokom in Evropsko unijo na tem ozemlju ni dopustna brez soglasja zahodnosaharskega ljudstva.

Zapisali so še, da so „resno zaskrbljeni, da bi se sporazum uporabljal tudi za Zahodno Saharo,“ ki je v celoti integrirana v maroški zračni prostor. Če bi se to zgodilo, bi, opozarja medskupina EP za Zahodno Saharo, Komisija Maroku omogočila, da še naprej nadzoruje in okupira mednarodno „nepriznano ozemlje“, ki se mora po prepričanju OZN dekolonizirati. Tako bi Komisija omogočila morebiten nov ponižujoč poraz EU, če bi bil sprožen postopek pred Sodiščem Evropske unije. Poslanci tako opozarjajo na nesprejemljivo kontradiktorno politiko Unije do Zahodne Sahare.

Komisija se po razsodbi Sodišča EU v primeru Polisario proti Komisiji s konca leta 2016 trenutno pogaja o razširitvi prostotrgovinskega sporazuma med EU in Marokom na ozemlje okupirane Zahodne Sahare, pri letalskem sporazumu pa je to razsodbo povsem spregledala.

Poslanci – podpisniki izjave pozivajo vse evropske deležnike h konstruktivnemu ravnanju in k iskanju pravične in trajne rešitve za Zahodno Saharo, ki ji Združeni narodi priznavajo pravico do samoodločbe, referendum o tem pa Maroko blokira že od podpisa mirovnega sporazuma leta 1991.

ž