Evropski parlament soglasno pozval k rešitvi vprašanja Zahodne Sahare

Novice| 25. 11. 2010 | Ni komentarjev

print
Evropski parlament je danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu z veliko večino sprejel resolucijo o Zahodni Sahari ter obsodil poslabšanje razmer po nedavnih incidentih.

 “Tako široko soglasje o stanju in prihodnosti Zahodne Sahare je prav gotovo znak nove, proaktivne evropske drže do zadnjega nerešenega vprašanja procesa dekolonizacije na svetu,” je odločno stališče Parlamenta komentiral evropski poslanec Ivo Vajgl (ALDE / Zares), ki je v pogajanjih zastopal liberalno skupino.  

 “Čeprav so bili povod za našo razpravo nedavni incidenti, ki so pokazali na tragične razmere v katerih živijo ljudje Zahodne Sahare, determinirane s kršitvami človekovih pravic, nespoštovanjem mednarodnega prava in ignoriranjem resolucij Združenih narodov (ZN), se resolucija osredotoča na potrebo po novem političnem in diplomatskem pristopu.”

 “Problem Zahodne Sahare se lahko reši samo tako, da Maroko prične spoštovati svoje mednarodne obveze glede pravice do samo-odločbe Saharcev. Nujno je, da okrepimo instrumente ZN na terenu, predvsem misijo MINURSO, zato da se bo na ozemlju Zahodne Sahare lahko zagotovilo spoštovanje človekovih pravic, da bo prisotna zadostna humanitarna pomoč ter da je varnost vseh, ki bivajo tam zagotovljena. Zato, da bi to dosegli morata biti zagotovljena tako transparentnost kot svoboda medijev, izvedena pa mora biti tudi neodvisna mednarodna preiskava o nedavnih incidentih,” je dodal Vajgl.

 “Maroko je pomemben partner Evropske unije, vendar je istočasno tudi odgovoren za nezakonito zlorabo suverenosti Saharcev nad naravnimi resursi Zahodne Sahare. Od njega pričakujemo, da bo kooperativen v iskanju trajne in pravične rešitve,” je maroško stran pozval Vajgl.

 “Problem Zahodne Sahare, zaradi nespornih enostranskih interesov nekaterih držav članic Evropske unije, kot sta Francija in Španija, ostaja odprt in postaja potencialno žarišče humanitarnih in varnostnih zapletov, ki zadevajo vso Evropo in ves svet. Zato je priporočljivo in nujno, da se v Evropi ustvari skupina proaktivnih držav, ki bi pospešile reševanje tega problema in se pridružila 60 državam, ki so že priznale neodvisnost Zahodne Sahare.”

 “Slovenija bi lahko bila del takšne pobude,” je še dodal Vajgl.

ž