Rusije ni treba obravnavati kot naravnega sovražnika zahodne Evrope

Človekove pravice, EU parlament, Govori v EP, Novice, Zunanja politika| 19. 4. 2018 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/ DeSUS) je popoldne na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta razpravljal tudi o razmerah v Rusiji, o katerih je spregovorila tudi podpredsednica Komisije/ visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini.

Ivo Vajgl je v enominutnem govoru povedal:

„Spoštovani kolegi,

v tem parlamentu je dovolj govorcev, ki se v razpravah o odnosih EU z Rusko federacijo poslužujejo jezika, ki ga nekoliko starejši in bolj izkušeni poznamo iz časov hladne vojne. Sam ne sodim v ta krog, želim pa, da Rusija ne bi drsela v smer avtoritarnega režima, kjer že je, da ne bi kršila človekovih pravic, ne omejevala svobode izražanja, da v težnji uveljaviti svoje geostrateške prioritete ne bi uporabljala vojaškega potenciala in poskušala vzpostaviti ravnovesja, ki ga je izgubila z razpadom sovjetskega imperija.

Rusije ni treba obravnavati kot naravnega sovražnika zahodne Evrope, ni je mogoče enačiti z njenimi političnimi in ekonomskimi oligarhi. Še je čas, da namesto geostrateške konfrontacije v Rusiji vidimo potencialnega partnerja, državo, v kateri živijo ljudje, ki so ustvarili bogato kulturno dediščino, ki si želijo svobode in demokracije in so se zanjo pripravljeni izboriti sami in tudi z našo pomočjo.

ž