Dodatna finančna podpora evropski civilni družbi

EU parlament, Novice| 8. 5. 2018 | Ni komentarjev

print

Evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/ DeSUS) je na rednem, aprilskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu glasoval za “resolucijo o potrebi po oblikovanju instrumenta za evropske vrednote za podporo organizacijam civilne družbe, ki spodbujajo temeljne vrednote v Evropski uniji na lokalni in nacionalni ravni”. EP je resolucijo potrdil s 489 glasovi podpore, nasprotovalo pa ji je 137 evropskih poslank in poslancev.

Bistvo sprejete resolucije, ki jo je podprlo tudi več slovenskih nevladnih in/ ali kulturnih organizacij, med njimi tudi CNVOS, je, da uvaja nov finančni instrument za podporo civilno-družbenim organizacijam, ki se v nekaterih državah srečujejo z velikimi finančnimi in drugimi omejitvami.

Namen resolucije je zagotoviti stabilno in od nacionalnih oblasti (politike) neodvisno financiranje ter omogočiti NVO na lokalni in nacionalni ravni nadaljnje delovanje za krepitev vrednot Evropske unije, med njimi demokracijo, svobodo, vladavino prava in temeljne človekove in državljanske pravice.

Ta instrument bo deloval kot dopolnitev že uveljavljenim finančnim instrumentom te vrste na ravni EU.

Evropske poslanke in poslanci so v resoluciji med drugim zapisali, da imajo organizacije civilne družbeključno vlogo pri spodbujanju aktivnega državljanstva v EU ter omogočanju osveščene javne razprave kot dela pluralistične demokracije“.

ž