Manjšinski jeziki so del evropske kulturne dediščine

EU parlament, Kultura, Novice| 9. 5. 2018 | Ni komentarjev

print
Ivo Vajgl, v Evropskem parlamentu tudi član medskupineTradicionalne manjšine, nacionalne skupnosti in jeziki“, je eden od podpisnikov poslanskega vprašanja za pisni odgovor Evropske komisije o zaščiti manjšinskih jezikov v Evropi. Vprašanje je pripravila evropska poslanka Isabella De Monte, ki prihaja iz več-jezične in več-narodnostne Furlanije – Julijske krajine v Italiji, kjer je tudi slovenščina priznana kot jezik manjšine.

Vlagatelji poslanskega vprašanja uvodoma opozarjajo, da mora zaščita številnih manjšinskih jezikov ostati ena od prednostnih nalog Evropske unije.

Evropski poslanci od Komisije pričakujejo odgovor na vprašanje, katere dodatne ukrepe bo sprejela Komisija, da bi zagotovila zaščito manjšinskih jezikov v Evropi. Poslanci omenjajo, da se soočamo z izzivi depriviligiranih jezikovnih skupnosti, kot je, denimo, romska.

Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih, ki so jo sprejele članice Sveta Evrope, je pravno zavezujoč instrument, ki, navajajo poslanci, zagotavlja „zaščito in promocijo zgodovinskih, regionalnih in manjšinskih jezikov v Evropi.“ Ti jeziki so del evropske kulturne dediščine in njihova ohranitev pomembno prispeva k izgradnji Evrope, utemeljeni na načelih demokracije in narodnih manjšin“.

ž