Evropski parlament zagotovil večjo zaščito napotenih delavcev

EU parlament, Novice, sociala| 30. 5. 2018 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/ DeSUS) je, tako kot večina evropskih poslancev (iz Slovenije), podprl spremembo direktive o napotenih delavcih, ki jo je podprla tudi njegova politična skupina Alde. S sprejetjem direktive bodo napoteni delavci in delavke, ki napoteni delajo v EU izven svoje domovine, bolje socialno zaščiteni. Evropski parlament je v pogajanjih s članicami EU dosegel, da bodo napoteni delavci prejemali plačilo pod pogoji, kot veljajo v državah gostiteljicah, če bodo tam delali dve leti ali več.

Po podatkih EP je bilo leta 2015 v EU dobra 2 milijona napotenih delavcev (slab odstotek vseh delavcev), največ v Nemčiji, Franciji in Belgiji, njihovo število pa se je v zadnjem letu povečalo za dobrih 40%. Največ je napotenih delavcev in delavk na področjih gradbeništva, proizvodnje, vzgoje, zdravstva in socialnih storitev.

Sprememba direktive o napotenih delavcih, ki je bila sprejeta l. 1996, je v tem, da bodo napoteni delavci, ki bodo v državi gostiteljici delali 24 mesecev ali več, prejemali plačilo in bodo deležni drugih socialnih pravic, kot veljajo v tej državi tudi za „domače“ delavce. S tem je zagotovljena tudi poštena konkurenca med delodajalci v vsej Evropski uniji.

Ivo Vajgl ob tem meni, da „gre za pomemben korak k izenačevanju delovnih in socialnih pravic vseh delavk in delavcev, ne glede na to, ali v neki državi Evropske unije stalno bivajo ali le začasno zaradi zaposlitve. Gre tudi za pomemben ukrep preprečevanja izkoriščanja napotenih delavcev, saj doslej delodajalci niso bili zavezani domači zakonodaji in so torej lahko napotene delavce plačevali slabše in zaposlovali pod manj ugodnimi pogoji kot domače. Unija tako postaja vse bolj enoten trg dela, kar je z vidika socialne zaščite delavcev edino vzdržno.“

foto: campaign.goingtowork.org.uk

ž