Vajgl: Republiki severni Makedoniji so odprta vrata v EU

EU parlament, Makedonija, Novice, Zunanja politika| 12. 6. 2018 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/ DeSUS), sicer tudi poročevalec Evropskega parlamenta za Makedonijo in član poslanske trojke, ki je posredovala v notranjepolitičnem sporu v Makedoniji, se je odzval na informacijo, da sta Makedonija in Grčija sklenili dogovor o, za obe strani sprejemljivem imenu makedonske državeRepublika severna Makedonija.

Ivo Vajgl je o tem dejal: „Sporazum, ki sta ga dosegla predsednika vlad sosednjih držav Grčije in Makedonije, utrjuje pot do izboljšanih in bolj produktivnih odnosov in predstavlja pomemben prispevek k stabilnosti jugovzhodne Evrope.

Pogajalci iz obeh držav in mediatorji Združenih narodov si skupaj s predstavniki Evropske unije zaslužijo polno priznanje za doseženi cilj. Z dogovorom o imenu so Makedoniji (Republiki severni Makedoniji) odprta vrata do polnopravnega članstva v Evropski uniji in zvezi Nato.

Članice EU in Nata morajo sprejeti dogovor in ga pozdraviti kot možnost razširitve širitvenega procesa na vse države jugovzhodne Evrope, ki lahko tako postanejo aktivni igralci v krepitvi kohezije in stabilnosti na celotni celini.

Zdaj je ključnega pomena, da dogovor podpre široka večina političnih strank in javnost obeh držav.

/ENGLISH STRANSLATION/

Ivo VAJGL: “The agreement reached by the Prime Ministers of the two neighbouring countries Greece and Macedonia paves the way to improved and more productive relations and provides a substantial contribution to the stability of South Eastern Europe.

Negotiators from both countries and United Nations mediators, together with representatives of the European Union deserve full recognition for achieving their goal.

With an agreement on the name issue, the door is now open for Macedonia (Republic of North Macedonia) to obtain full EU and NATO membership.

EU and NATO Member States should embrace the agreement and welcome it as a chance to extend the enlargement process to all countries of South Eastern Europe, making them active players in fostering cohesion and stability throughout our continent.

It is now crucial that the agreement is supported by a broad majority of the political parties and of the population of both countries.

foto: REUTERS

ž