Proti začetku pogajanj o direktivi o avtorskih pravicah

EU parlament, Novice| 5. 7. 2018 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanci in poslanke so danes z večino glasov zavrnili predlog odbora Evropskega parlamenta za pravne zadeve (JURI), da se pričnejo tristranska pogajanja o predlogu direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu. Tudi evropski poslanec Ivo Vajgl je glasoval proti temu, da bi se pričela pogajanja o predlogu direktive. To pomeni, da se bo odločanje prestavilo na jesen, in da bo predsednik Evropskega parlamenta določil nov rok za vložitev dopolnil na predlog besedila direktive, ki ga je pripravila Evropska komisija.

Ivo Vajgl je v sporočilu za javnost zapisal: „Danes sem na zasedanju Evropskega parlamenta glasoval PROTI predlogu pristojnega odbora Evropskega parlamenta za pravne zadeve (JURI), da se prične postopek tristranskih pogajanj o predlogu direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu (med Evropsko komisijo, Svetom EU in EP).

S tem želim prispevati, da se odločanje prestavi na jesen in tako omogoči več časa za mirno, argumentirano in poglobljeno razpravo. Burni odzivi v zadnjih dneh kažejo, da te ni bilo dovolj, ali pa tema ni bila dovolj znana širši javnosti.

Okoli te direktive so se očitno angažirali vsi resursi velikega kapitala na čelu z Googlom in drugimi spletnimi velikani, dobil sem tudi mnoge odzive umetnikov in drugih ustvarjalcevavtorjev, ki z močnimi argumenti podpirajo sprejetje direktive. Množično so se odzvali tudi tisti, ki iskreno verjamejo, da poznajo najboljšo rešitev.

Prepričan sem, da je po osemnajstih letih čas, da prenovimo pravni sistem zaščite avtorskih pravic, nikakor pa se to ne sme zgoditi na račun svobode interneta. Tako kot v primeru sporazuma ACTA, ki sem mu od vsega začetka nasprotoval, sem tudi v tem primeru po načelu previdnosti za to, da vse strani še enkrat soočijo argumente in poiščejo ustrezne rešitve, ki bodo omogočile, da bo ‘volk sit in koza cela’ oziroma sprejetje direktive o avtorskih pravicah, ki ne bo posegala v svobodo interneta, in da gospodarji interneta ne bodo posegali v naša življenja.

 

ž