Vajgl: “Dostojno življenje je človekova temeljna pravica”

Človekove pravice, EU parlament, Govori v EP, Novice, sociala| 3. 10. 2018 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl (DeSUS/ Alde) je danes popoldne na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta sodeloval v t. im. tematski razpravi z naslovom Minimalni dohodek za pravično Evropo: državljanska pravica. Vajgl je v svojem govoru med drugim poudaril, da gospodarska rast sama po sebi ne odpravlja družbene neenakosti oziroma revščine, v kateri še vedno živi vsak peti Evropejec oziroma približno 119 milijonov ljudi v EU.

Ivo Vajgl je v Evropskem parlamentu povedal:

Spoštovani,

današnja razprava je zgodba o ljudeh, ki jim evropski steber socialnih pravic in resolucija evropskega parlamenta iz oktobra lanskega leta ponujata zaščitno mrežo – takšno, kot jo uporabljajo akrobati na razpeti vrvi, le da gre za mrežo, ki naj ljudi obvaruje pred padcem v globino revščine.

Da, revščine! Kajti tudi danes se moramo spomniti podatka Evropske komisije, da 119 milijonov državljanov Unije ali četrtina vseh njenih državljanov, tudi po prejemu socialnih podpor, živi na pragu revščine in socialne izključenosti.

Pretirana dohodkovna neenakost škoduje socialni koheziji in tudi ovira trajnostno gospodarsko rast. Sama rast ne rešuje problema socialne izključenosti. V času kriz so osebe z najnižjimi dohodki veliko bolj prizadete kot tisti, ki jim je gospodarska rast omogočila materialno varnost in bogastvo.

Različna stopnja razvitosti držav Evropske unije se kaže tudi v kritičnem položaju dohodkovno najbolj prikrajšanih državljanov. Problemov ni mogoče reševati s politikami na ravni EU, to vemo. Jasno pa je, da za človeka vredno in dostojno življenje potrebujemo bolj usklajene in državljanom razumljive opredelitve pojmov in usmeritev. Te naj bodo Uniji in ne samo posameznim državam v opomin, da je dostojno življenje, tudi z minimalnimi dohodki, človekova temeljna pravica.

ž