Vajgl na posvetu v državnem zboru o medgeneracijskem sodelovanju

Človekove pravice, EU parlament, Novice, sociala, Starejši, Zunanja politika| 21. 1. 2019 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl (Alde/ DeSUS) se je danes udeležil posveta, ki ga je v Državnem zboru pripravil predsednik mag. Dejan Židan pod naslovom “Zakaj na EU volitve”. Volitve v Evropski parlament bodo v vseh državah članicah namreč letos potekale med 24. in 26. majem, v Sloveniji v nedeljo, 26. maja.

Na zadnjih volitvah v Evropski parlament pred petimi leti je bila volilna udeležba v Sloveniji med najnižjimi v Evropski uniji. Kot je opozoril Ivo Vajgl, so bili med tistimi, ki so volili, najštevilčnejši starejši od 65 let, medtem ko je bilo mladih le okoli 20% vseh volivcev. Napovedi za tokratne volitve se nekoliko bolj optimistične, sploh glede udeležbe mladih.

Vajgl je dejal, da bomo to Evropo, kakršna je danes, predali mladim, ki ne bodo gradili le na tem, kar ustvarjamo v Sloveniji, ampak se bodo znali povezati s svojimi vrstniki po vsej Evropski uniji. Mladi bodo znali izkoristiti možnosti, ki jih ponuja Evropa brez meja, in izrazil upanje, da bo brez meja tudi v prihodnje. Možnosti študija na evropskih univerzah, možnosti zaposlitve in možnosti, da se vrnejo v svoje domovine in izkoristijo bogate izkušnje, so za mlade ključnega pomena. „Vsak, ki okusi svet, doda nekaj svojega k razumevanju tega sveta, zato bi pozval mlade, naj izkoristijo svobode, ki jih je odprla Evropska unija, in ki smo jih sprejeli kot nekaj samo po sebi umevnega,“ je poudaril Vajgl.

Glede prihodnosti Evrope je izpostavil, da ključno, da se v Uniji poenotimo glede strateških tem, skupne zunanje in varnostne politike, kar pa “pomeni skupen pogled na svet“.

Jaz bom obžaloval, če bo razprava o evropskih volitvah v Sloveniji ostala razprava o migraciji, o migrantih.,“ je dejal Vajgl in pozval vse k obravnavi te teme „ne samo humano, ampak tudi pametno. Vsi smo nekoč od nekod prišli. Ne se sprenevedati glede naše, evropske zgodovine,“ je rekel, ki da je zgodovina migracij, tako kot svetovna. „Preveč je negativnosti v zvezi z migracijami, migranti so ljudje in se je treba pogovarjati o njih kot o ljudeh.“

Zelo pomembna tema za Vajgla je vprašanje, kaj bomo v Evropi naredili za to, da bo tudi starejša generacija živela človeka vredno življenje, da bo poplačana za tisto, kar je ustvarjala, za tisto dodano vrednost, ki je njena zasluga. Vajgl je pojasnil, da je temo medgeneracijske solidarnosti skušal umeščati na dnevni red Evropskega parlamenta, ki se je v tem mandatu s to temo tudi pogosteje ukvarjal. „Evropski parlament ne odloča o višini pokojnine, lahko pa postavlja standarde, kaj je še sprejemljivo, kaj je dostojno, kaj je pravično.

ž