Naslednji mandat EP bo ključen za starejše

Človekove pravice, EU parlament, Novice, sociala, Starejši| 20. 2. 2019 | Ni komentarjev

print
Danes je v Evropskem parlamentu v Bruslju potekala konferenca, ki jo je pripravila parlamentarna podskupina za aktivno staranje in solidarnost med generacijami, z naslovom Evropske volitve 2019: za Evropo za vse starosti. V razpravi je sodeloval tudi evropski poslanec Ivo Vajgl (DeSUS/ Alde), sicer tudi eden od podpredsednikov te podskupine v Evropskem parlamentu.

Na konferenci, katere so-organizator je bila ena ključnih evropskih nevladnih organizacij na področju starejših Platforma Age, so sodelovali predstavniki več političnih skupin v Evropskem parlamentu – Alde, EPP, S&D in Zelenih, pa tudi Evropske komisije in več nevladnih organizacij.

Osnovni namen konference je bil – ob iztekajočem mandatu – povzeti doslej opravljeno delo v Evropskem parlamentu na področju dolgožive družbe ter opraviti razpravo o pričakovanjih starejših za naslednje parlamentarno obdobje. Tako je bil predstavljen tudi manifest za volitve v Evropski parlament 2019 z naslovom „Evropa, ki jo želimo, je za vse starosti“.

Ivo Vajgl je v nagovoru izpostavil, da je postala tema pravic starejših v zadnjem mandatu v Evropskem parlamentu pomembna, o starejših se ne govori zgolj splošno, temveč se obravnavajo vse bolj konkretne teme. Vajgl je dejal, da Evropski parlament sicer nima pristojnosti, da bi določil višino pokojnin, ima pa možnost, da postavlja standarde, na podlagi katerih morajo države članice urejati (socialni) položaj starejših.

Med konkretnimi temami je EP v iztekajočem mandatu, kot je pojasnil Vajgl, posvetil veliko pozornosti revščini med starejšimi, še posebej med starejšimi ženskami, in nujnosti zagotovite pogojev za dostojno življenje starejših – ustreznim pokojninam, dostopnemu zdravstvu, soočanju z demenco ipd.

Po Vajglovem prepričanju je treba v zvezi z demenco zagotoviti več sredstev za raziskave, ki lahko omogočijo nova zdravila za izboljšanje kakovosti življenja obolelih za demenco ter posledično njihovim družinam in bližnjim. Ob tem je za primerjavo omenil dolgoletna in velika vlaganja v raziskave s področja okužb z virusom HIV, ki danes bistveno pomagajo okuženim, zaradi česar aids ni več tabu. Vajgl verjame, da je mogoče enako doseči tudi na področju demence.

Še več truda je, trdi Vajgl, treba vložiti v sprejetje mednarodno obvezujočega dokumentakonvencije Združenih narodov o pravicah starejših. Svet potrebuje globalno zaščito pravic starejših ljudi. Zagotoviti je treba tudi sredstva za spodbujanje zaposlovanja oseb, starejših od petdeset let. Naslednji mandat Evropskega parlamenta bo tako zelo pomemben za področje pravic starejših in medgeneracijskega sodelovanja.

Generalna sekretarka Platforme AGE Anne-Sophie Parent je v uvodnem govoru na konferenci poudarila, da bodo naslednje volitve v Evropski parlament odločilne za pravice starejših. V naslednjem mandatu se bodo namreč sprejemale ključne odločitve, ki bodo vplivale na življenje starejših v Evropi.

Vsem poslancem se je iskreno zahvalila za njihovo pomembno vlogo v boju za pravice starejših v Evropskem parlamentu, pri čemer je imela izredno pomembno vlogo skupina parlamentarcev, ki je del parlamentarne medskupine za staranje in medgeneracijsko solidarnost, ki ji so-predseduje poslanec Ivo Vajgl.

Izrazila je upanje, da bodo poslanci tudi v naslednjem mandatu formirali takšno skupino, saj bo to predstavljalo zagotovilo, da bodo pravice starejših še naprej na dnevnem redu EP.

Datoteke:

 • Tip: jpeg
  Velikost: 98 KB
 • Tip: jpeg
  Velikost: 102 KB
 • Tip: jpeg
  Velikost: 71 KB
 • Tip: jpeg
  Velikost: 89 KB
 • Tip: jpeg
  Velikost: 73 KB
 • Tip: jpeg
  Velikost: 70 KB
 • Tip: png
  Velikost: 514 KB
 • Tip: jpeg
  Velikost: 257 KB
ž