Pismo Mariji Damanaki, komisarki za pomorske zadeve in ribištvo

Novice| 16. 2. 2011 | Ni komentarjev

print

Skupina Evropskega parlamenta za Zahodno Saharo, katere podpredsednik je tudi poslanec Ivo Vajgl,  je danes na komisarko za pomorske zadeve in ribištvo Mario Damanaki naslovila pismo v katerem jo pozivajo k večji ozaveščenosti glede vprašanja podaljšanja sporazuma o ribolovu med Marokom in Evropsko unijo.

Parlamentarci so opozorili na resolucijo o razmerah v Zahodni Sahari, sprejeto v  Evropskem parlamentu 25. novembra 2010, kjer pozivajo Evropsko unijo, da od  Kraljevine Maroko zahteva dosledno spoštovanje mednarodnega prava glede izkoriščanja naravnih virov Zahodne Sahare. V resoluciji je med drugim eksplicitno navedeno, da je več raziskav že pokazalo, da se naravni viri izkoriščajo brez koristi za lokalno prebivalstvo, Maroko pa ni predstavil dokumentov, ki bi dokazovali, da je stanje kaj drugačno.

Skupina za Zahodno Saharo Damanakijevo poziva k predstavitvi maroških dokumentov, ki naj bi jih Komisija prejela decembra 2010 in na podlagi le-teh pripravila predlog za podaljšanje ribolovnega sporazuma, ki sicer poteče 28. februarja 2011, saj želijo, da tudi Evropski parlament preveri, če, in na kakšen način, omenjeni sporazum koristi lokalnemu prebivalstvu.

Trenutne polemike okoli podaljšanja omenjenega sporazuma so po mnenju poslancev le odraz dolgotrajnega problema okoli statusa Zahodne Sahare. “Podaljšanje ribolovnega sporazuma brez predstavitve novih maroških dokumentov bi lahko pripeljalo k zamudam pri iskanju pravične in trajne rešitve problema Zahodne Sahare,” so še zapisali predstavniki skupine.

 letter EP Intergroup Western Sahara – FPA Morocco

ž