Preprečiti humanitarno katastrofo v Libiji

Novice, Zunanja politika| 17. 3. 2011 | Ni komentarjev

print

Evropski parlament je oblikoval posebno opazovalno telo sestavljeno iz predstavnikov vseh v parlamentu zastopanih političnih skupin, ki bo tekoče spremljalo dogajanja v južnem sredozemlju in usmerjalo s tem v zvezi delovanje parlamenta. Skupino Liberalcev in demokratov (ALDE) bo predstavljal slovenski član EP Ivo Vajgl (ZARES), vodila pa jo bosta Pierantonio Panzeri (S&D, Italija) in Jose Ignacio Salfranca (EPP, Španija).

Na prvi konstitutivni seji so člani izmenjali mnenja o delovnem programu in se sestali z Pierrom Vilmontom, generalnim sekretarjem Evropske skupne zunanje službe, ki vodi posebno skupino s podobnimi nalogami znotraj zunanje službe in Komisije.

“Preprečitev humanitarne katastrofe v Libiji, ki se bo neizogibno zgodila, če bo Gadafijeva vojska osvojila Benghazi, je v tem trenutku po mnenju vseh prioritetna naloga,” je po seji izjavil Vajgl.

Izrazil je kritično stališče do izjav visokih predstavnikov slovenske politike v zadnjih dneh, ki so po njegovem mnenju brez potrebe in v trenutku, ko še trajajo pogovori v okviru Varnostnega sveta Združenih narodov, izražali nasprotovanje posegu mednarodne skupnosti v razmere v Libiji.

“Najmanj za kar bi se bilo v tem trenutku potrebno zavzemati je vzpostavitev varnega področja okoli Benghazija, ki bi preprečilo da se v Libiji zgodi Srebrenica. Pred svetovno diplomacijo je v tem trenutku naloga, da mobilizira vsa sredstva in pritisk, da ustavi Gadafija, ne pa da vnaprej išče opravičila za svoj neuspeh,” je poudaril Vajgl.

ž