Ivo Vajgl pozval k oblikovanju evro-sredozemskih programov Erasmus in Leonardo da Vinci

Novice| 31. 3. 2011 | Ni komentarjev

print

Evropski poslanec Ivo Vajgl je eden od podpisnikov pisne izjave, ki poziva Komisijo in visoko predstavnico Ashtonovo, naj do konca leta 2011 predlagata oblikovanje evro-sredozemskega programa Erasmus, namenjenega spodbujanju nadnacionalne mobilnosti študentov z obeh obal. Enak poziv gre tudi oblikovanju evro-sredozemskega programa Leonardo da Vinci, namenjenega spodbujanju mobilnosti mladih, ki se želijo poklicno usposabljati v tujini.

Poslanci so svojo pisno izjavo utemeljili z naslednjimi razlogi:

  • ker se južna obala Sredozemlja razvija kot še nikoli doslej in ker mora Evropska unija ta razvoj pospremiti z novimi pobudami,
  • ker ima izobraževanje temeljno vlogo pri spodbujanju demokracije in gospodarskega ter socialnega razvoja,
  • ker poklicno usposabljanje pomembno prispeva k boju proti brezposelnosti mladih,
  • ker sta programa Erasmus in Leonardo da Vinci med večjimi uspehi evropskega povezovanja,
  • ker je sodelujočih v sredozemskem delu programa Erasmus Mundus malo in ker ni mobilnosti jug-jug

ž