O reševanju humanitarne krize v Sredozemlju

EU parlament, Novice| 25. 5. 2011 | Ni komentarjev

print

Evropska komisarka za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje Kristalina Georgieva je danes na skupni seji odbora za zunanje zadeve in pododbora za varnost in obrambo v Evropskem parlamentu poudarila, da bi bilo v sedanji humanitarni krizi v Sredozemlju, ki so jo izzvali dogodki v Libiji, Tunisu, Egiptu in drugih državah, zaželjeno, da bi čimveč držav članic EU sodelovalo v usklajeni humanitarni dejavnosti za katero, kot je dejala, že obstajajo pravni in organizacijski okviri. Komisarka je pri tem izpostavila, da pospešeno pripravlja evropsko zakonodajo, ki bi opredelila naloge bodočega skupnega EU centra za krizno odzivanje.

Ivo Vajgl (ALDE/Zares), član odborov za zunanje zadeve ter varnost in obrambo, je komisarki postavil vprašanje ali vidi možnost, da bi Slovenija kot svoj prispevek k reševanju humanitarne krize in človeških življenj napotila v vode južnega Sredozemlja ladjo Triglav, ki je usposobljena za reševalne akcije.

“Pobudi slovenskih novinarjev, da bi ladjo Triglav vključili v skupne napore za ublažitev humanitarne krize v Sredozemlju, sem se pridružil tudi sam in z zadovoljstvom ugotavljam, da je naletela na pozitiven odziv tako v slovenski javnosti kot pri Vladi.”

“Evropsko komisarko sem zato vprašal kakšne so potrebe in možnosti, da se takšne pobude uresničijo kot prispevek k skupni odzivnosti EU na krizne razmere. Komisarka je ocenila, da bi v okviru Frontexa tovrstno pripravljenost držav lahko izkoristili že danes, v dogovoru z Italijo, ki je v danih okoliščinah najbolj prizadeta s posledicami humanitarne krize na morju,” je zaključil Vajgl.

ž