Vajgl ob sprejetju novega manjšinskega zakona v Avstriji: Ni razloga za slavje

Novice, Zunanja politika| 6. 7. 2011 | Ni komentarjev

print

“Pozno priznanje Republike Avstrije, da več kot pol stoletja od uveljavitve Avstrijske državne pogodbe ni izpolnila njenih določil o zaščiti slovenske manjšine na Koroškem in Štajerskem, je boljše, kot če takšnega priznanja še danes ne bi bilo,” je ob sprejemu novega manjšinskega ustavnega zakona v Avstriji izjavil evropski poslanec Ivo Vajgl.

“O svojevrstnem cinizmu in stanju duha na Koroškem pa govorijo izjave akterjev pogajanj o t.i. kompromisu, češ da so sedaj avstrijske obveznosti iz državne pogodbe uresničene v celoti. Obžalovanja vredno je, da si avstrijska vlada in oblasti na Koroškem niso vzeli dovolj časa, da bi prišli do pogajalskega rezultata, ki bi bil sprejemljiv za vse tri slovenske organizacije na Koroškem. Še huje je to, da svojega soglasja ni mogel dati Narodni svet koroških Slovencev, ki je brez dvoma politično in kulturno najbolj reprezentativna organizacija slovenske manjšine v sosednji Avstriji,” je ob tem dodal Vajgl.

“Predstavniki NSKS niso mogli pristati na spremembe s katerimi so pogajalci na vladni strani zmanjševali obseg manjšinskih pravic po že zaključenih pogajanjih. Slovenski vladi zadnjih dveh mandatov nista dali pričakovane pomoči slovenski manjšini in nista uveljavili pravic in obveznosti, ki jih ima država Slovenija v skladu z lastno ustavo in mednarodnim pravom, kot država zaščitnica svojih manjšin in kot država naslednica podpisnice Avstrijske državne pogodbe.”

“Čeprav zakonska rešitev ni bila pripravljena v dobri veri in je njenim avtorjem bilo bolj do tega, da se otresejo obveznosti iz državne pogodbe, kakor da nudijo avtohtoni manjšini ustrezna jamstva, je treba verjeti, da bo postavitev novih dvojezičnih napisov skupaj z nekaterimi drugimi ukrepi v korist manjšine prispevek k izboljšanju sosedskih odnosov in krepitvi zaupanja na obeh straneh Karavank,” je zaključil Vajgl.

ž