O kandidatu za komisarja za širitev in sosedsko politiko: dokazal je, da je izkušen in da razume probleme Jugovzhodne Evrope

Novice| 12. 1. 2010 | Ni komentarjev

print
Ivo Vajgl, evropski poslanec iz Skupine liberalcev in demokratov, je te dni v imenu svoje politične skupine sodeloval na štirih zaslišanjih kandidatov za člane prihodnje Evropske komisije in postavil vprašanja trem kandidatom. V torek je v Bruslju sodeloval na zaslišanju Štefana Füleja, kandidata za mesto Evropskega komisarja za širitev in sosedsko politiko.

“Füle je na papirju obljubljal veliko diplomatskih izkušenj. Na današnjem zaslišanju mu je uspelo dokazati, da jih zna dobro uporabljati,” je bil po zaslišanju pozitiven Vajgl. “Med zaslišanjem je odgovarjal vsebinsko in prikazal potrebno raven poznavanja vprašanj s katerimi se bo srečeval med svojim delom, če bo potrjen.”

“V imenu skupine ALDE sem izrazil zaskrbljenost nad številom odprtih mejnih vprašanj na Zahodnem Balkanu ter pohvalil aktivnosti dosedanjega komisarja Rehna, predvsem mediacijo v sporu med Slovenijo in Hrvaško. Poudaril sem, da prav tovrstna vprašanja zahtevajo posebno pozornost.”

“Kandidat Füle se je strinjal z mano, da je pomembno, če so odprta mejna vprašanja rešena čimprej, če je le mogoče pred vstopom nove članice v Unijo. Potrdil je tudi, da se bo osebno angažiral pri reševanju tovrstnih sporov v kolikor potrebno.”

Vajgl je ob tem tudi poudaril: “Poleg tega je kandidat potrdil načelo, ki ga zagovarja moja skupina in sicer, da mora biti širitveni proces voden strokovno in dosledno. Izrazil je tudi dvom v smiselnost politično zastavljenih časovnic, ki so se v preteklosti večkrat izkazale za nerealne.”

V svojem vprašanju je Vajgl tudi opozoril na prakso, ko v okviru sosedske politike, za katero bo po novem pravtako odgovoren komisar za širitev, posemezne države dajejo nerealne obljube, ki izstopajo iz okvirov dogovorjene politike EU.

ž