Na seminarju o civilni družbi na Balkanu

EU parlament, Novice| 1. 6. 2012 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl /ALDE/ Zares) se je na povabilo organizatorja udeležil seminarja o spremljanju podpornega okolja za razvoj civilne družbe, ki ga je 30. maja 2012 v Bruslju pripravila „Razvojna mreža balkanske civilne družbe“ (Balkan Civil Society Development Network – BCSDN).

Na tem seminarju je bila prvič predstavljena posebna matrica za spremljanje podpornega okolja za razvoj civilne družbe, in se ga je udeležilo okoli 40 predstavnikov pristojnih služb Evropskega parlamenta in Evropske komisije ter drugih organizacij. Matrico so razvili strokovnjaki – praktiki iz desetih držav, podprl pa jo je Evropski center za nepridobitno pravo (European Centre for Non-Profit Law – ECNL).

Evropski poslanec Ivo Vajgl je dejavno sodeloval v delu seminarja, ki se je posebej posvetil vprašanjem o tem, kako institucije EU spremljajo napredek pri razvoju demokratičnih standardov in praks v državah Zahodnega Balkana.

ž