Vajgl pozdravlja izid glasovanja o Acti

EU parlament, Novice| 4. 7. 2012 | 1 komentar

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl (ALDE/ Zares) pozdravlja današnji izid glasovanja na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta o mednarodnem sporazumu Acta, kj je bil zavrnjen z veliko večino – s 478 glasovi proti, 165 glasov je bilo vzdržanih in 38 jih je bilo za sprejetje sporazuma.

Ivo Vajgl je ocenil: „Evropski parlament je prisluhnil glasu mlade generacije, ki svoje perspektive ne vidi v zapiranju, represiji in omejevanju prostorov svobode, ampak želi dosežke razvoja tehnologije in znanosti uporabiti za napredek, rast in boljše medsebojno poznavanje vseh ljudi dobre volje v svetu in  njihovih dosežkov. Čeprav ni dvoma o tem, da je intelektualno lastnino na vseh področjih treba pošteno ovrednotiti in ustrezno in zaščititi, je potrebno to storiti na pregleden in demokratičen način. K temu bomo zdaj pristopili, danes pa je dan za zadovoljstvo, ki ga rad delim z mladimi ljudmi.

Ivo Vajgl ob tem ocenjuje, da so se pripravljavci in pogajalci v zvezi  z  Acto, predvsem Evropska komisija, zelo napačno lotili materije, ki naj bi jo urejala (zaščita intelektualne lastnine in avtorskih pravic), kot tudi načina, kako naj bi ta cilj dosegli. Da je prišlo do takšne mobilizacije evropske javnosti je posledica tudi zelo netransparentnega in nejasnega postopka pogajanj, kar je trajalo vse do konca leta 2011.

Sporazuma Acta ne more več ratificirati ne EU ne nobena izmed držav članic EU oziroma držav, ki so sodelovale v pogajanjih za podpis sporazuma. Presoja Sodišča EU o vsebini Acte zdaj ne bo vplivala na odločanje o primernosti sporazuma. Z današnjim glasovanjem je Evropski parlament prvič od uveljavitve Lizbonske pogodbo glasoval o predlogu mednarodnega trgovinskega sporazuma.

ž