Dr. Janez Potočnik na zaslišanju požel je veliko odobravanja

Novice| 13. 1. 2010 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl je danes sodeloval na zaslišanju dr. Janeza Potočnika, kandidata za mesto Evropskega komisarja za okolje.

“Dr. Janez Potočnik je zaslišanje v Evropskem parlamentu opravil odlično. Poslance je prepričal tako s poznavanjem vsebine svojega bodočega dela, če bo potrjen kot komisar, kakor tudi z izvrstno bilanco komisarja v preteklem mandatu, ko se je ukvarjal s problemi, ki se z mnogočem prekrivajo z njegovimi novimi nalogami,” je svoje zadovoljstvo po zaslišanju izrazil Vajgl.

“Poseben razlog za moje zadovoljstvo je bilo dejstvo, da Potočnikov nastop ni izzval nobenih polemičnih nasprotovanj, ampak nasprotno veliko odobravanja.”

ž