O razlogih in sporočilih množičnih protestov

EU parlament, Govori v EP, Novice| 11. 12. 2012 | Ni komentarjev

print

Evropski poslanec Ivo Vajgl (ALDE/Zares) je sinoči v okviru plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta, ki ta teden poteka v Strasbourgu, v enominutnem govoru v skladu s poslovnikom EP opozoril na množične proteste v Sloveniji in drugih državah EU.

Več poslancev iz vzhodno-evropskih držav je opozorilo na krepitev avtoritarnih tendenc in razgrajevanje demokratičnih institucij, kar je po njihovem mnenju poleg ekonomske in socialne stiske razlog za splošno nezadovoljstvo.

Ivo Vajgl: Spoštovani, ulice in trgi evropskih mest so te dni napolnjeni z jeznimi demonstranti, ki so jih ekonomsko-socialne razmere, nezaposlenost, brezperspektivnost mladih in pogosto tudi obup starejših. Prvič, odkar je 1991. leta postala neodvisna država, je tudi Slovenija prizorišče množičnih protestov, tudi nasilnih. Protesti niso omejeni zgolj na nove članice EU. Lahko pa ugotovimo, da je povezanost ekonomske krize s korupcijo in ne-funkcioniranjem pravne države v njih bolj izrazita. Občutnejše so tudi tendence po vzpostavljanju avtoritarnih in celo totalitarnih sistemov. Danes, in ne kdaj pozneje, se moramo vprašati, ali naš sistem demokratične kontrole in vrednot še deluje. Ljudje na ulicah nam sporočajo, da ne.

Video-posnetek razprave

ž