Medijska kooperativa kot avantgarda?

Novice| 16. 12. 2012 | Ni komentarjev

print
V petek, 14, 12, 2012, je v Kopru, v družbenem središču Rotunda, potekala prva javna predstavitev socialnega podjetja Medijska kooperativa. Na okrogli mizi z naslovom Nazaj k novinarstvu, naprej do vrednot?, na kateri je sodeloval tudi evropski poslanec Ivo Vajgl (ALDE/ Zares) in jo je finančno podprla politična skupina v Evropskem parlamentu Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE), je beseda tekla tudi o razmerah v slovenski medijski krajini.

Na okrogli mizi, ki jo je vodila nekdanja urednica in novinarska ter predsednica Medijske kooperative Barbara Verdnik, so sodelovali tudi:

  • Bojan Mevlja, direktor Središča Rotunda,

  • Peter Sekloča, docent na FHŠ, predavatelj Medijskih študij, znanstveni sodelavec UP ZRS
  • Neva Zajc, novinarka in urednica,

  • Franco Juri, publicist, zadružnik in karikaturist.

Barbara Verdnik je uvodoma predstavila temeljna izhodišča zadružništva in Medijske kooperative. Ustanovitelji, ki so hkrati tudi zadružniki, so med drugim v svoja pravila zapisali: „Načela in vrednote zadružništva, ki jih bo Medijska kooperativa uveljavljala v medijskem svetu: samostojnost oziroma avtonomija, visoka kakovost storitev, samopomoč, samoodgovornost, demokracija, enakost, enakopravnost in solidarnost, prostovoljno in odprto članstvo, demokratični nadzor članstva, ekonomska participacija članstva, izobraževanje, pridobivanje veščin in dostopnost informacij, sodelovanje med kooperativami, skrb za širšo skupnost.

Gojila bo temeljne novinarske vrednote: svobodo izražanja, natančno in vestno opravljanje novinarskega dela, družbeno odgovorno delovanje, spoštovanje pravic drugih, spoštovanje pravic zaposlenih in sodelavcev ter varovanju novinarske in uredniške avtonomije.“.

Evropski poslanec Ivo Vajgl je uvodoma pojasnil, da je v zadnjem letu in pol tema socialnega podjetništva, zadružništva ter sploh alternativnih oblik ekonomije tudi v Evropskem parlamentu dobila nek nov zagon in veliko pozornost, politična skupina v EP, katere član je Vajgl, ALDE, pa je tudi ta projekt podprla brez zadržkov.

Dolgoletna novinarka in urednica Neva Zajc je dejala, da se ji zdi ustanovitev Medijske kooperative velik izziv in, da pobuda prihaja v „izjemno konfuznem času“. Kritično se je ozrla tudi na stanje slovenskega novinarstva, za katerega pravi, da so se standardi profesionalnosti, kompetentnosti in etičnosti precej znižali. Ne glede na hiter razmah novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in novih medijev je Zajčeva prepričana, da bodo v prihodnje v nepregledni džungli informacij uspeli le redki mediji, ki bodo ponujali visoko kakovost in verodostojno interpretacijo družbenih dogajanj.

Docent na FHŠ – predavatelj na Medijskih študijih in znanstveni sodelavec Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem Peter Sekloča je med drugim opozoril na iluzijo aktivnega državljanstva, ki naj bi ga ponujalo že enostavno sodelovanje na družbenih omrežjih. Dejal je, da ga veseli, da se končno pričenja tudi razprava o ekonomiji oziroma lastništvu „od spodaj navzgor“ in obenem opozoril, da socialno podjetništvo ne bi smelo biti nadomestek za funkcije socialne države, ki jih je doslej opravljala država.

Direktor Središča Rotunda Bojan Mevlja je v uvodni razpravi poudaril, da se mu zdi pomembno predvsem zagotavljanje pluralnosti medijev in v svoji primerjavi med učinkovitostjo zavodov in društev z vidika upravljanja menil, da so prvi primernejši. Zadružništvo se mi zdi zanimivo tudi z vidika drugačnega modela upravljanja.

Publicist, zadružnik in karikaturist Franco Juri, ki je napovedal, da bo imel nov medij, ki ga bo izdajala Medijska kooperativa, velik posluh za politično satiro, pri tem pa dejal, da „politika izgublja stik z realnostjo“ in s tem tudi smisel za samo-ironijo. Glede primera Mladininega novinarja Boruta Mekine, zoper katerega je tožilstvo zahtevalo uvedbo kazenskega postopka zaradi domnevnega razkritja poslovne skrivnosti je označil kot primer tega, da se slovensko novinarstvo „spopada s težnjo države, da blokira dostop do informacij, ki so nesporno v javnem interesu“.

V zanimivi razpravi, ki je sledila, so se udeleženci med drugim strinjali, da je Medijska kooperativa drzen in pogumen, a tudi potreben projekt.

Govorci na okrogli mizi

Udeleženci okrogle mize, v občinstvu tudi evropska poslanka Mojca Kleva

ž