EU naj se bolj potrudi za spoštovanje človekovih pravic v svetu

EU parlament, Govori v EP, Novice, Zunanja politika| 14. 12. 2012 | Ni komentarjev

print
Ivo Vajgl (ALDE/ Zares) je v okviru decembrskega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta razpravljal tudi v okviru točke sprejemanja resolucije o „letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2011 in politiki Evropske unije na tem področju“.

Prav tako je EP na pobudo Iva Vajgla in nekaterih drugih poslancev k omenjenemu poročilu sprejel dopolnilo, s katerim med drugim opozarja, da je v Zahodni Sahari prišlo do „poslabšanja razmer na področju človekovih pravic v Zahodni Sahari; poziva k spoštovanju temeljnih pravic ljudstev Zahodne Sahare, vključno s pravico do svobode združevanja, do svobode izražanja ter pravico do demonstracij; zahteva izpustitev vseh zahodnosaharskih političnih zapornikov“ idr.

Ivo Vajgl je na plenarnem zasedanju v razpravi o poročilu EU o stanju človekovih pravic v svetu dejal: „Spoštovani, imamo dve odlični, analitični poročili kolegov Donskisa in Tavaresa, zdi se mi pa upravičeno omeniti nekaj problemov, ki jih v poročilih ni, so pa konkretni. In ker se kršitve individualnih človekovih pravic prekrivajo z ogrožanjem kolektivnih pravic in so grožnja stabilnosti in miru.

Opozarjam na kršenje pravic Palestincev, na pravico Izraelcev, da živijo v svoji državi v miru in priznanju, na pravico pregnanih prebivalcev Zahodne Sahare, na pravico prebivalcev Gornjega Karabaha do življenja v domovini. Evropska unija bi morala pri teh in podobnih problemih bolj dosledno uveljavljati načela mednarodnega in humanitarnega prava. Boljše možnosti nimamo.“

Posnetek govora Iva Vajgla

ž