Sprejet nov okvir delovanja Agencije EU za temeljne pravice

EU parlament, Govori v EP, Novice| 14. 12. 2012 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl (ALDE/ Zares) je v okviru rednega decembrskega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu razpravljal tudi o „predlogu zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta o osnutku sklepa Sveta o določitvi večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2013–2017“, saj se decembra 2012 izteka večletni okvir delovanja Agencije EU za temeljne pravice s sedežem na Dunaju, ustanovljene leta 2007.

Govor Iva Vajgla 13. decembra 2012:

Spoštovani predsedujoči, spoštovana gospa komisarka,

enako kot poročevalka v senci naše poslanske skupine kolegica Griesbeck želim poudariti, da smo zainteresirani za učinkovito delo Agencije za temeljne pravice, da pa imamo resen problem podpreti projekt, ki že vnaprej izključuje sodelovanje policije in pravosodnih organov iz mandata te agencije. S tem, ko je Svet podlegel restriktivnim zahtevam nekaterih držav članic, delamo iz agencije, ki naj bi svetovala, kako v največji meri zagotoviti usklajeno in odločno zaščito načel in vrednot, na katerih počiva Evropska unija, tigra brez zob. Pričakujemo torej, da bosta Svet in Komisija pripravila revidiran predlog večletnega okvirja, ki bo takšen, da ne bo samo zagotovil Agenciji kontinuiranega dela, ampak ji dal status, ki bo jamčil od politik držav članic neodvisen status.

Dovolite mi, spoštovani kolegi, da se zahvalim poročevalki in pri tem poudarim, da je Agencija v prvem obdobju svojega dela dokazala, da takšno ustanovo potrebujemo, saj nudi zaščito najobčutljivejšemu delu evropskega prebivalstva.

Izkoristil bom tudi to priložnost in spomnil na konferenco v Evropskem parlamentu na evropski dan invalidov 3. decembra, ko so se na nas obrnili z zahtevo, da na ravni Evropske unije bolj natančno in obvezujoče uskladimo zakonodajo, ki bo omogočila vključitev teh ljudi v polno veljavno zasebno in profesionalno življenje. Ob koncu bi se rad pridružil kritičnemu mnenju poročevalke do poskusov izključevanja skrbi za narodnostne manjšine iz mandata Agencije.

Hvala lepa“.

Video-posnetek nastopa.

ž