Ivo Vajgl obiskal Center za evropsko prihodnost

Novice| 17. 11. 2009 | Ni komentarjev

print
4170865977_e3a66cee86_oEvropski poslanec Ivo Vajgl je na povabilo programske direktorice Centra za evropsko prihodnost (CEP) gospe Andreje Dolničar Jeraj in izvršnega direktorja Elvina Klobasa obiskal Grad Jable, kjer omenjena institucija domuje. Tema delovnega obiska so bile mednarodne civilne misije Evropske unije, saj CEP kot edini v Sloveniji pripravlja certificirana usposabljanja slovenskih uslužbencev za napotitve v misije.

Evroposlanec Vajgl se je seznanil z obsegom njihovega delovanja. Vodstvo CEP-a je se je na poslanca obrnilo predvsem s prošnjo, da bi v Evropskem parlamentu posredoval pri zagotovitvi podpore in nadaljnjih finančnih sredstev za konzorcij EGT (European Group on Training), saj je bilo financiranje zagotovljeno le za prvih osem let delovanja. Konzorcij EGT, katerega član je na pobudo Ministrstva za zunanje zadeve RS tudi CEP, si v okviru pilotnega projekta Evropske komisije Usposabljanje za civilne vidike kriznega upravljanja (Training for Civilian Aspects of Crisis Management), prizadeva za krepitev civilnih zmogljivosti EU na področju kriznega upravljanja. EGT povezuje izvajalce usposabljanj iz držav članic EU, ki izvajajo nabor, rekrutiranje, izobraževanje in vzdrževanje baze usposobljenih in za napotitev pripravljenih civilnih uslužbencev.

Ivo Vajgl je enako kot njegova evropska poslanska skupina ALDE izrazil podporo projektu in njegovemu nadaljnjemu delovanju in financiranju s strani EU, saj se potrebe po misijah Evropske varnostne in obrambne politike v zadnjih letih vztrajno povečujejo, tako v številu kot tudi obsegu in zahtevnosti. Civilne misije sedaj vključujejo strokovnjake z najrazličnejših področij, od t.i. klasičnih kot je npr. policija, do strokovnjakov s področja sodstva, carine, upravljanja meja, človekovih pravic, enakosti med spoloma, okolja in socialno-ekonomskih vprašanj, ki morajo biti sposobni delovati v okviru kriznega upravljanja in post-konfliktne obnove.

Že aprila 2009 so trije evroposlanci, med njimi tudi Andrew Duff (ALDE), na komisarko za zunanje odnose Benito Ferrero-Waldner, na pobudo vseh članov konzorcija EGT, naslovili pismo, katerem so opozorili na poročilo v katerem Evropski parlament poziva Evropsko komisijo naj nadaljuje s finančno podporo aktivnostim na področju usposabljanja za civilno krizno upravljanje na EU nivoju tudi po letu 2009. V tem pismu so poudarili, da nadaljnje financiranje ni zagotovljeno, saj o tem ni bila sprejeta še nikakršna odločitev in da to predstavlja tveganje za prihodnji razvoj civilnega kriznega upravljanja. Komisarka Ferrero-Waldnerjava se je na pismo odzvala medlo in dodala, da bo pred tem, potrebno izvesti primeren pregled dosedanjih aktivnosti na celotnem področju kriznega upravljanja in vseh obstoječih mehanizmov.

Ivo Vajgl je pohvalil prizadevanja EGT in Centra za evropsko prihodnost in obljubil, da bo s skupaj svojimi kolegi v Evropskem parlamentu ponovno odprl to temo, saj ta med menjavo mandata Evropskega parlamenta, žal ni bila dovolj slišana. Vajgl je podprl tudi idejo o ustanovitvi Zveze evropskih ustanov za civilno krizno upravljanje, ustvarjanje razmer za mir in obnove po spopadih, ki bi zadostila omenjenim potrebam in delovala kot sekretariat uradne mreže vseh relevantnih ponudnikov usposabljanj, nominiranih s strani držav članic.

Ob robu obiska se je Evropski poslanec Vajgl na Gradu Jable srečal še z Mileno Domjan, predsednico uprave Mednarodne ustanove Forum slovanskih kultur (FSK) in z Dr. Milanom Jezbecem, vodjo sektorja za načrtovanje politik in raziskave na Ministrstvu za zunanje zadeve RS.

ž