Vajgl o težko pričakovanem Evropskem aktu o dostopnosti

EU parlament, Novice| 21. 2. 2013 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl (ALDE/ Zares) je danes v zakonodajni postopek v Evropskem parlamentu vložil pisno poslansko vprašanje, namenjeno Evropski komisiji. V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je vprašanje naslovil na podpredsednico Komisije in komisarko za pravosodje, človekove pravice in državljanstvo Viviane Reding, ki je odgovorna tudi za politike EU na področju pravic ljudi z invalidnostjo.

Vajgl Komisijo v vprašanju spomni, da EU še vedno ni ratificirala Izbirnega protokola h Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov iz leta 2006, ki natančneje določa možnost pritožbe zaradi kršenja določil Konvencije. Redingovo pa sprašuje, kdaj bo Komisija pripravila že za leto 2012 napovedani  Evropski akt o dostopnosti, o katerem je sicer že potekalo javno posvetovanje.

Na to je v posebni resoluciji opozorilo tudi prek 400 delegatk in delegatov 3. evropskega parlamenta invalidov, ki je decembra potekal v Evropskem parlamentu v Bruslju. Komisija ima po poslovniku za pisni odgovor poslancu časa šest tednov od dneva, ko je bilo vprašanje poslano.

BESEDILO POSLANSKEGA VPRAŠANJA:

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, ki jo je l. 2006 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, je prvi mednarodni akt s področja varstva človekovih pravic, h kateremu je EU l. 2010 pristopila kot celota, še vedno pa EU ni ratificirala Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov, v katerem je med drugim opredeljena možnost pritožbe zaradi kršenja določil Konvencije. Konvencija je krovni mednarodni dokument o pravicah in načinih varstva pravic oseb z invalidnostjo.

V Konvenciji EU o temeljnih pravicah smo se med drugim zavezali k spoštovanju pravic „invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti“, v Strategiji EU o invalidnosti 2010 – 20202 pa odpravi različnih vrst ovir, s katerimi se soočajo osebe z invalidnostjo.

3. evropski parlament invalidov je decembra 2012 sprejel resolucijo „Vizija za naslednje desetletje; Implementacija MKPI v času krize“, v kateri je opozoril na nujnost sprejema Evropskega akta o dostopnosti, ki bi določil ukrepe za izboljšanje dostopnosti dobrin in storitev na evropskem trgu za osebe z invalidnostjo.

Podpredsednica Evropske komisije in komisarka, pristojna za pravosodje, človekove pravice in državljanstvo Viviane Reding je evropskim poslancem že v začetku leta 2011 obljubila, da bo Evropski akt o dostopnosti sprejet do konca leta 2012. Kdaj namerava Komisija pripraviti in v sprejemanje predložiti Evropski akt o dostopnosti?

Kako se namerava Komisija odzvati do predlogov iz resolucije 3. evropskega parlamenta invalidov, da naj pripravi direktivo o zagotavljanju dostopnosti javnih spletnih strani in spletnih strani, ki ponujajo javne storitve za invalide, in da naj revidira Direktivo 2000/78/EC tako, da bo zagotovljen okvir za enako obravnavo oseb z invalidnostjo pri zaposlitvi in na delovnem mestu?

ž