Posledice evropske kolonizacije še odmevajo

EU parlament, Novice| 9. 4. 2013 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl je eden izmed predlagateljev pisne izjave o razglasitvi evropskega dne za priznavanje žrtev evropske kolonizacije in kolonialnega suženjstva, ki bo v postopku do 15. julija 2013. Predlog izjave opozarja na hude posledice evropske kolonizacije, ki niso le gospodarskega in političnega značaja, temveč tudi identitetnega oziroma kulturnega. V predlogu poslanci med drugim opozarjajo, da je evropska kolonizacija „med drugim odvzela koloniziranim ozemljem njihovo življenjsko silo in negativno vplivala na njihove razvojne zmogljivosti.

Predlagatelji pisne izjave pozivajo Evropsko komisijo in Svet, da podpreta pobudo.

Pisno izjavo lahko sprejme Evropski parlament na predlog  vsaj desetih poslancev parlamenta. Namen pisne izjave, ki jo mora za njeno uveljavitev v skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta podpisati večina poslancev, je opozoriti na določeno problematiko in predstaviti skupno stališče Evropskega parlamenta o zadevi.

Pisna_izjava_kolonizacija

ž