Vajgl o napredku Črne Gore: Je država z močnim značajem

EU parlament, Govori v EP, Novice, Zunanja politika| 17. 4. 2013 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl je danes plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta razpravljal o napredku Črne Gore kot kandidatke za članstvo v EU v okviru točke dnevnega reda „Poročilo o napredku Črne gore za leto 2012“.

Govor Iva Vajgla:

Spoštovani,

pred dvema dnevoma je bilo na prvem sestanku pristopne konference s Črno Goro v Bruslju odprto in provizorično zaprto drugo pogajalsko poglavje: poglavje 26 – izobraževanje in kultura. Med drugim to poglavje odpira mladim Črnogorcem in Črnogorkam dostop do atraktivnih programov, kot je Erazmus Mundus, Tempus in še nekaj drugih, ki jih povezujejo s svetom. Napredek v pogajanjih je bil možen zaradi ocene, da je Črna Gora na tem področju že odlično pripravljena. Tudi po zaslugi irskega predsedovanja.


Predlog resolucije, ki jo je pripravil kolega Charles Tannock, govori o napredku Črne Gore trudi na nekaterih drugih, za članstvo v EU ključnih področjih, vendar pa tudi dovolj resno in konkretno opozarja na številna področja, kjer mora Črna Gora opraviti še veliko dela: reforme pravosodja, zagotavljanje neodvisnosti sodstva in tožilstev, nadaljevanje sistematičnega boja proti korupciji, vzpostavljanje moderne javne uprave, posodobitev komuniciranja s civilno družbo in socialnega dialoga, gospodarske reforme.


Črnogorsko gospodarstvo je v procesu strukturnih reform, ki jih spremlja kritična nezaposlenost, ki znaša okoli 20 odstotkov. Nedavne predsedniške volitve, ki so po ocenah opazovalcev potekale v skladu z demokratičnimi standardi, so razkrile občutljivo razdeljenost črnogorske družbe – pretežno po etničnih in verskih mejah. Ker bo to še dolgo stalnica in značilnost Črne Gore, je pomembno poudarjati politično kulturo, sposobnost za sprejemanje kompromisov in spoštovanje različnosti. Odnos do istospolnih skupnosti je v Črni Gori pogosto diskriminacijski in to ni sprejemljivo.
Spoštovani kolegi,


ko govorim o Črni Gori kot relativno neproblematični bodoči članici Evropske unije, je treba vsekakor izpostaviti vlogo te majhne, toda države z močnim značajem, pri stabilizaciji razmer v širši regiji. Z veseljem bomo spremljali razvoj Črne Gore v prihodnjem obdobju. Hvala lepa.

Video-posnetek govora

ž