O ukrepih za zaščito čebel in prepovedi uporabe pesticidov

EU parlament, Novice| 18. 4. 2013 | Ni komentarjev

print
Evropski poslanec Ivo Vajgl je danes na Evropsko komisijo naslovil pisno poslansko vprašanje z zahtevo za pisni odgovor o ukrepih za zaščito čebel in drugih žuželk pred določenimi vrstami pesticidov, kar bi posredno okrepilo tudi prehransko varnost Evropske unije.

Vajgl se v pisnem poslanskem vprašanju opira na raziskavo, ki jo je lani opravila Evropska agencija za prehransko varnost (EFSA), ki opozarja na škodljivost pesticidov – neonikotinoidov za čebele in druge žuželke.

V začetku aprila pa je tudi Greenpeace objavil strokovno analizo „Čebele v zatonu“, v kateri ugotavlja, da je zdravje čebel pomembno tako z okoljskega, kot tudi z ekonomskega vidika. V analizi predlaga prepoved uporabe nekaterih pesticidov neonikotinoidov, kar bi pomembno zaščitilo čebelje kolonije in zavarovalo opraševanje, kar da je bistvenega pomena za evropsko kmetijstvo in pridelavo hrane.

Glede na to, da predlog Evropske komisije o dvoletni prepovedi uporabe pesticidov neonikotinoidov pred kratkim ni bil sprejet, Vajgl Komisijo med drugim sprašuje, kako bo  ravnala v prihodnje, da bi v EU prepovedali uporabo vsaj nekaterih, za čebele izjemno nevarnih pesticidov.

BESEDILO PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA

Evropska komisija je 15. marca letos predlagala dvoletno-prepoved uporabe razširjenih pesticidov, neonikotinoidov, ki ogrožajo čebele in druge žuželke, ki oprašujejo. Predlog ni dobil potrebne večine, proti sta med drugim glasovali Velika Britanija in Nemčija.

Škodljivosti neonikotinoidov potrjuje več znanstvenih raziskav, na primer raziskava Evropske agencije za prehransko varnost (EFSA) iz leta 2012, pa tudi študija, ki jo je 9. aprila 2013 predstavil Greenpeace. Neonikotinoidi so lahko za čebele in druge opraševalce smrtonosni, že majhni odmerki pa znižujejo njihovo odpornost na bolezni in zajedavce, slabšajo zdravje in zmanjšujejo možnosti njihovega preživetja.

Dejstvo je, da je pridelava hrane močno odvisna od čebel in drugih žuželk, ki imajo ključno vlogo pri opraševanju rastlin, a jih uporaba pesticidov življenjsko ogroža, s tem pa tudi prihodnost kmetijstva. Kot opozarja Greenpeace, je ena tretjina evropske hrane pridelana s pomočjo opraševanja insektov, zato je „lahko propad čebelje populacije usoden za kmetijstvo in resno ogroža evropsko prehransko varnost“.

Zanima me, kako namerava Komisija nadaljevati s prizadevanji za prepoved uporabe čim več čebelam in drugim opraševalcem škodljivih pesticidov?

Prav tako me zanima, katere konkretne ukrepe bo Komisija sprejela v letu 2013, da bi spodbudila čim hitrejši prehod iz intenzivnega v ekološko kmetijstvo, saj tudi to lahko zavaruje čebele pred pomori in slabim zdravjem?“

ž