Vajgl o sprejemu poročila o napredku Hrvaške: Poročilo je vzpodbudno in uravnoteženo, hvali napredek a ohranja vse kritične pripombe

Novice| 27. 1. 2010 | Ni komentarjev

print
Ivo Vajgl (ZARES), evropski poslanec iz Skupine liberalcev in demokratov (ALDE), je danes v funkciji t.i. poročevalca v senci na zasedanju zunanjepolitičnega odbora Evropskega parlamenta vodil skupino ALDE pri glasovanju o letnem poročilu o napredku Hrvaške v procesu približevanja Evropsku uniji (EU).

“Zunanjepolitični odbor Evropskega parlamenta je danes sprejel vzpodbudno poročilo o napredku Hrvaške v procesu približevanja EU. Dokument je nastajal nekaj mesecev, je politično uravnotežen, vsebuje pa tudi vse kritične pripombe na področjih, kjer bodisi Hrvaška zakonodaja ali pa praksa nista usklajeni z kriteriji v EU,” je izid glasovanja komentiral Vajgl.

Izpostavil je, da to “…posebej velja za korupcijo, organiziran kriminal, neenakopravno obravnavanje Srbov, ki so pobegnili oziroma bili pregnani po vojaškopolicijskih operacijah na področjih takoimenovane “Srbske krajine” in še nekatera področja kot je npr. svoboda medijev, zaščita manjšin in druge zadeve s področja človekovih pravic.”
 
“Po poročilu, ki ga je v odboru podal tožilec Haaškega tribunala za vojne zločine na področju bivše Jugoslavije Serge Brammertz, je zunanjepolitični odbor večinsko podprl opredelitev, da mora slednji s svojim delom nadaljevati in s tem prispevati k temu, da vojni zločini storjeni med vojnami na Balkanu ne bodo ostali nekaznovani. Hrvaško danes sprejeti dokument, ki ga mora potrditi parlament na plenarnem zasednju, obvezuje na dosledno sodelovanje s Haaškim sodiščem.”

ž